Nordsafe skyddsrum

Tillsammans kan vi göra skillnad i att trygga vårt samhälles säkerhet.

Säkrade skyddsrum för nödsituationer.

Skyddsrum spelar en avgörande roll i att skydda befolkningen i händelse av krig och andra allvarliga samhällsfaror.

Skyddsrumskontroll

Vid skyddsrumskontroll besiktas skyddsrummet utförligt med alla delar och deras funktion. Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen.

Statuskontroll

Vid statuskontroll besiktas skyddsrummets vitala delar och deras funktion.  (Rekommenderas) 

Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen.

Tillsynskontroll

Vid tillsyn inventeras utvalda delar i skyddsrummet. Tillsynen resulterar inte i något beslut om åtgärder, men kan leda till att en skyddsrumskontroll eller en statuskontroll behöver göras.

Kontakta oss i dag

Kontroll, tillsyn eller statusbesiktning