Vi erbjuder

professionella och certifierade tjänster

Certifieringsnummer SRG 1607, Skyddsrumssakkunnig

Skyddsrumskontroll

Vid skyddsrumskontroll besiktas skyddsrummet utförligt med alla delar och deras funktion.

Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen.

Kontakta oss för Skyddsrumskontroll →

Statuskontroll

Vid statuskontroll besiktas skyddsrummets vitala delar och deras funktion.(Rekommenderas) 

Utlåtande med eventuella fel och brister skickas efter kontrollen.

Kontakta oss för en Statuskontroll →

Tillsynskontroll

Vid tillsyn inventeras utvalda delar i skyddsrummet. Tillsynen resulterar inte i något beslut om åtgärder, men kan leda till att en skyddsrumskontroll eller en statuskontroll behöver göras.

Kontakta oss idag för en stuskontroll →