Om oss

Nordsafe är certifierad (SRG1607) som skyddsrumssakkunnig.

Nordsafe är certifierad (SRG1607) som skyddsrumssakkunnig genom Byggutbildarna, som är ackrediterade av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Detta betyder att vi har den kompetens som krävs för att utföra kontroller av skyddsrum enligt MSB:s riktlinjer.

Vårt gemensamma mål är att säkerställa att våra skyddsrum är i optimalt skick. Dessa rum utgör en avgörande del av vårt lands beredskap och är utformade för att skydda våra medborgare i händelse av allvarliga samhällsfaror, inklusive krig och andra katastrofer.

Nordsafe har även nära samarbete med Roslöv AB som är certifierade och kvalificerade att avhjälpa eventuella fel i skyddsrum. Nordsafe ombesörjer den kontakten om ni önskar.

Med våra tjänster för skyddsrumskontroll, statuskontroll, tillsynskontroll och avhjälpande kan vi hjälpa er att säkerställa så skyddsrummen uppfyller kraven och är redo att skydda invånare i händelse av en nödsituation.

Vad gör en Skyddsrumssakunnig?

I Sverige finns det cirka 64 000 skyddsrum, och de flesta av dem finns i flerbostadshus. Fastighetsägare får använda skyddsrummet som vanlig lokal i fredstid, men de måste också se till att skyddsrummets skyddsnivå hålls uppe enligt lag och MSB:s krav.

När det görs om- eller nybyggnationer påverkas ofta befintliga skyddsrum av olika projekt, som stambyte, fasadarbeten, kabel- och rördragningar, förtätningar och på- och tillbyggnader.

En certifierad skyddsrumssakkunnig behövs för att ge ett uttalande och utföra tillsyn enligt lagstiftningen, även om skyddsrummet inte påverkas direkt.

En skyddsrumssakkunnig bedömer hur ett projekt påverkar skyddsrummet och säkerställer att MSB:s krav följs under projektets planering och genomförande. De kan även hjälpa till med projektering i mindre projekt och utfärda intyg efter en godkänd slutkontroll.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Trygga vårt samhälles säkerhet.

Jag tar gärna ett möte för att diskutera era skyddsrum eller besvara eventuella frågor som ni kan ha om våra tjänster.