Kontakta oss

En bild på Hans Knutsson som inspekterar ett skyddsrum

Vi utför besiktningar av skyddsrum, är utbildade och certifierade av MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Certifieringsnummer SRG 1607, Skyddsrumssakkunnig

031-760 61 40
070-878 24 30

Nordsafe Säkerhetsprodukter
Gåskullevägen 6
445 52 Surte

sammarbetspartner

JSR ENTREPRENAD

Kontroll, tillsyn eller statusbesiktning – Auktoriserad och certifierad